אפר 7 12

הדרכות – עמוד

eyal

הדרכות וידיאו

הדרכה בוידאו – הרכבת משאבות אקיולוב
 
 
הדרכה בוידאו – הרכבת צינורות במשאבת אקיולוב
 
 
הדרכה בוידאו – כיוון כמות השמן במשאבת אקיולוב 
 
התקנת אפליקטור אקיולוב – הדרכה
 
התקנת צינורות שמן ואוויר אקיולוב 
 
 
כיוון השמן במשאבת אקיולוב 
 
 
פולסטור אקיולוב – הדרכה